การใช้ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า

Twitter (ทวิตเตอร์) เป็นระบบการโพสต์หรือเขียนข้อความแบบสั้น หรือเรียกว่า Microblogging ลักษณะเป็นเหมือนการส่ง SMS ชนิดหนึ่ง แต่แทนที่จะส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ Twitter กลับส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเราสามารถเข้าไปอ่าน SMS นี้ของใครก็ได้

ดังนั้นการใช้ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้ามีประโยชน์ในเชิงธุรกิจดังนี้

– สร้างภาพลักษณ์สินค้า คือ เจ้าของสินค้าควรจะใช้ Twitter ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างแบรนด์ ซึ่งทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตอบคำถามข้อข้องใจ หรือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าประสบกับความไม่ประทับใจในสินค้าและบริการของเรา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Twitter เป็นช่องทางในการทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ๆ แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการนำเสนอที่แนบเนียน

– ใช้เป็นศูนย์บริการลูกค้า โดย เราสามารถใช้ Twitter แทน Call Center ในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยให้ลูกค้าได้ในทันทีซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

– ใช้เป็นบริการหลังการขาย โดยการที่จะสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ากับบริการที่ได้รับ หรือ สินค้าที่ได้ซื้อไป ทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า

– หาพันธมิตรธุรกิจหรือคู่ค้า เนื่องจากTwitter เป็นแหล่งรวมคนเก่งและเชี่ยวชาญในสารพัดสาขาวิชา ดังนั้น ธุรกิจหลายๆ แห่งที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมงานหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็สามารถใช้ Twitter ให้เป็นประโยชน์ได้

– แหล่งข้อมูลทางธุรกิจ โดยสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว หรือ ติดตามอ่านข่าวสารต่างๆ ทางธุรกิจจากคนที่มีความรู้ได้

– มุมมองลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้คนนิยมเอาเรื่องที่ห่วยๆ หรือ ไม่ประทับใจของสินค้าและบริการ ไปเขียนประจานไว้บน Twitter ให้คนอื่นๆ ได้มีโอกาสมาร่วมรับรู้ ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปอ่านและดูว่าสินค้าของเราโดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่า

– สร้างความคุ้นเคยและต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทางนี้ในการทักทายลูกค้ารวมถึงส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ หรือ ข้อคิดดีๆ อาจจะเป็นเกร็ดความรู้

– เป็นช่องทางการกระจายข่าวสาร สามารถช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทางการตลาดถึงตัวลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่าส่ง โบรชัวร์ โปสการ์ด อีเมล ซึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อไรลูกค้าจะได้เปิดอ่านหรือได้เห็น แต่ Twitter เป็นการส่งข้อความแบบ Real Time ซึ่งลูกค้าจะได้เห็น และสามารถตอบกลับข้อความที่เราส่งไปได้ในทันที