นักประชาสัมพันธ์มีส่วนในสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นเรื่องที่สำคัญมากในองค์กร ถือว่าเป็นหน้าตาของบริษัท เพราะถ้าขาดการประชาสัมพันธ์บริษัทอาจไม่เป็นที่รู้จักเลยก็ได้ ดังนั้นในองค์กรต่างๆจึงมีตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.มีบุคลิกภาพและหน้าตาที่โดดเด่น ซึ่งการมีบุคลิกภาพดี หน้าตาสวยหล่อ และดูภูมิฐานมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนบริษัทง่ายดายขึ้นหากต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่กดดัน ซึ่งเขาหรือเธอยังถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัททางอ้อมอีกด้วย

2.ต้องเป็นมีความรู้เกี่ยวกับบริษัท เพราะนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทโดยตรง ซึ่งบางสถานการณ์คำถามที่บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนยิงเข้าใส่มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาก่อนเสมอ จะช่วยให้ตอบคำถามและสร้างความพึงพอใจให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี และยังรักษาภาพลักษณ์ทางธุรกิจ

3.ทักษะการพูดเป็นเรื่องสำคัญมาก ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยพิจารณาจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆ ก็อาจพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่พูด แม้พวกเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองก็ตาม

4.รักงานบริการอย่างแท้จริง เพราะตำแหน่งนี้มักเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนเสมอ ดังนั้นหากใครไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆ ก็ไม่อาจทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน และต้องเป็นคนใจเย็นด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานบริการและกระตือรือร้น

5.ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งจำเป็น มักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ และต้องเอาตัวรอดจากการถูกบีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนหรือลูกค้า เช่น การตอบคำถามให้ผ่านพ้นไปได้ และยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทุกอย่าง

นักประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนหน้าตาของบริษัท มีความคุ้มค่าต่อองค์กร ผู้ประกอบจึงให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ และยังมีส่วนในการสร้างผลกำไรได้อีกทางหนึ่ง เพราะนักประชาสัมพันธ์ทำงานควบคู่ไปกับนักการตลาด เมื่อทำงานคู่กันแล้วยิ่งสร้างผลกำไรได้มหาศาล