หัวใจสำคัญของวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่าน YouTube

นอกจากYouTube จะเป็นแหล่งข้อมูลที่อุดมไปด้วยสรรพความรู้ต่าง ๆ แล้วยังเป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย พบว่าในแต่ละวันมีไฟล์วิดีโอถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้มากกว่า4 ล้านไฟล์ และในแต่ละเดือนมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 800 ล้านคน ดังนั้น กูรูด้านไอทีหลายสำนักจึงฟันธงร่วมกันว่าสถิติดังกล่าวจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เนื่องจากเทคโนโลยีด้านไอทีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กอปรกับอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้แทบไม่มีข้อจำกัดในการใช้บริการเว็บวิดีโอเหมือนแต่ก่อนจึงเชื่อแน่ว่า YouTube จะไม่ชะลอการเติบโตลงอย่างแน่นอน ในทางกลับกันปริมาณวีดีโอบนเว็บจะยิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อย ๆ จนไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ตลอดชั่วชีวิตของคน ๆ หนึ่งจะสามารถเปิดดูวิดีโอทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้หมด

ในทางการตลาด YouTube ถูกใช้เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในหลากหลาย รูปแบบบ้างก็มีการนำเสนออย่างตรงไปตรงมาในลักษณะของวิดีโอแบบเดียวกับสปอตโฆษณาที่นำเสนอผ่านทางทีวี บ้างก็มีการดัดแปลงแฝงโฆษณาแทรกไว้กับวิดีโอที่มีเรื่องราวและเนื้อหาที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น หรือแม้แต่การทำคลิปวิดีโอสร้างกระแสให้กับสินค้าและบริการแล้วนำเสนอผ่าน YouTube ควบคู่ไปกับสื่อโฆษณาแบบออฟไลน์เหล่านี้ก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อย

การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่าน YouTube
– เนื้อหาในวิดีโอที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของกิจการก่อนที่จะผ่านไปยังผู้จัดทำ ซึ่งการกำหนดเนื้อหานั้นจะต้องสอดคล้องกับสินค้าและบริการ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการ และจะเป็นการดีที่สุดหากเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอมีการร่างเป็นกรอบแสดงเรื่องราวหรือสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ก็จะยิ่งลดข้อผิดพลาดในการจัดทำให้การจัดทำวิดีโอไปได้มาก
– เนื้อหาที่นำเสนอในวิดีโอ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของธุรกิจได้ เช่น อาจมีคำถามและตัวเลือกคำตอบแทรกในเนื้อหาเพื่อให้ผู้ชมสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมลติดต่อกลับมายังเจ้าของสินค้าและบริการได้
– นอกจากเนื้อหาในวิดีโอแล้ว ผู้จัดทำควรใช้ฟีเจอร์Annotation สำหรับใส่ข้อความที่ต้องการสื่อสารลงไปในวิดีโอด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลตัวอักษรสำหรับอธิบายขยายความให้ผู้ชมวิดีโอได้รับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากการชมเนื้อหาวิดีโอเพียงอย่างเดียว
– กำหนดภาพตัวอย่าง หรือ Thumbnail ให้สื่อถึงเนื้อหาในวิดีโอให้มากที่สุดหรือเด่นที่สุด เพราะภาพตัวอย่างนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชมวิดีโอเกิดความอยากรู้อยากเห็นทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะคลิกชม ภาพตัวอย่างที่ดียังทำให้การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Tumblrหรือ Twitter มีประสิทธิภาพอีกด้วย
– วิดีโอที่จะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการบน YouTubeจะต้องติด Tag คำสำคัญ (Keyword) ลงไปด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมเว็บทั่วไปสามารถ Search ค้นหาวิดีโอจาก Search Engine ได้
– ใน YouTubeมีส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเข้าชมวิดีโอ (Insight) ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาดเพราะจะทำให้มีข้อมูลประกอบการประเมินเพื่อปรับปรุงการนำเสนอวิดีโอให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจได้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโต

การประชาสัมพันธ์ถือเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักในตลาดโดยสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อาจจัดทำเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ คู่มือ โปสเตอร์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือการออกร้านตามกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆซึ่งถือเป็นกระบวนการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริดภคได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกือบจะตลอดเวลา การทำการตลาดแบบส่วนผสมจะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น และจากความต้องการที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาทำให้ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีที่จะพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เสมอ ราคาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาสินค้าด้วยอีกอย่างการจัดกิจกรรมการตลาดก็จำเป็นที่จะต้องจัดอยู่ตลอดด้วยการประชาสัมพันธ์ จะทำให้การตลาดมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคการที่เราจะทำให้สินค้าเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ต้องทำสิ่งต่อไปนี้
– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อได้แนวทางในการผลิตแล้วเพื่อให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจะต้องทำการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจในจุดเด่นและมีความต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้า
– ประชาสัมพันธ์เรื่องราคา กลยุทธ์ราคาไม่ว่าจะสินค้าชนิดไหนต่างก็ยังได้รับความสนใจด้วยกันทั้งนั้น การประชาสัมพันธ์นี้เองที่จะช่วยให้กลยุทธ์ด้านราคาเป็นที่สนใจจากผู้บริโภคได้พบเห็นได้โดยการประชาสัมพันธ์อาจทำได้ในรูปแบบของการโฆษณาตามแผ่นพับ ใบปลิวหรือข้อความผ่านสื่อออนไลน์
– ประชาสัมพันธ์สถานที่ขาย จุดจำหน่ายที่ผู้บริโภคจะต้องถามถึงหลังจากสนใจในตัวสินค้าแล้ว การกระจายข่าวเรื่องสถานที่จำหน่ายจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆได้เป็นจุดที่ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น
– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายแบบต่างๆหากว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบยิ่งถ้ามีการลด แลก แจก แถมยิ่งส่งผลให้ได้รับยอดขายที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ

จะเห็นได้ว่าการรตลาดมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นๆมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดได้

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ด้วยการมุ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี


การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ทันกันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานของโรงแรมนั้นนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาด
การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ และหลากหลายสถานการณ์ ทั้งทางด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งจะแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปมีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางด้านที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นหลัก วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการทำการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่จะเป็นแนวทางสำหรับการนำองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอนและวัดผลได้ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์โดยภาพรวมของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดได้ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดว่า สามารถนำไปใช้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ดังต่อนี้
1.เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตื่นตัวและรบรู้ (Raise awareness)
2.เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ (Inform and Educate)
3.เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอันดี (Gain understanding)
4.เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้ว้างใจ (Build trust)
5.เพื่อสร้างความเป็นมิตรไมตรี (Make friend)
6.เพื่อให้เหตุผลประชาชนสำหรับการซื้อ (Give people reasons to buy)
7.เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับของผู้บริโภค (Create a climate of consumer acceptance)

การประชาสัมพันธ์การตลาด เป็นเพียง “หน้าที่พิเศษ”ของการประชาสัมพันธ์ที่นำมาสนับสนุนการตลาดเท่านั้น มิใช่ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ดังนั้น ในอีกนัยหนึ่งการประชาสัมพันธ์การตลาดจึงเป็นเครื่องมือและเทคนิค (Tools & Techniques) ส่วนหนึ่งของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์กร การนำประชาสัมพันธ์การตลาดมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าอย่างเหมาะสม นอกจากจะเป็นการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายคุ้มค่าทรงประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการตลาดที่ยั่งยืนอีกด้วย เหมาะสมกับการตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีงบประมาณการตลาดไม่สูง ถ้าจะไปหาญสู้ในสนามของยักษ์ใหญ่ก็เห็นจะลำบาก แต่หากเลือกใช้กลยุทธ์ MPR ที่ชาญฉลาด ก็ยังพอจะมีทางให้เข้าไปในใจของผู้บริโภคกลุ่มเหมาะๆ บวกลบแล้วอาจทำกำไรให้บริษัทได้อย่างมหาศาลทีเดียว

โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง

16

โซเชียล เน็ตเวิร์กคือ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านโลกอินเตอร์เน็ต โดยในปัจจุบันโซเชียล เน็ตเวิร์ก เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันไม่เฉพาะคนทั่วไป แต่รวมไปถึงภาคธุรกิจ หลายภาคส่วน ที่ให้ความสนใจ และความสำคัญ เพื่อให้โซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาและติดต่อสื่อสารไปสู่ผู้ใช้งานต่างๆ เพื่อจูงใจให้เป็นลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของแบรนด์ไปในตัวด้วย.

สำหรับโซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง สำหรับติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการด้านโฆษณา, ด้านประชาสัมพันธ์,ด้านการขายและอื่นๆ ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียล มีเดีย ต่างๆเช่น เฟสบุ๊ค(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter),ยูทูบ (Youtube), ฟลิคเกอร์(Flickrs) และอื่นๆ.คุณสามารถค้นหา,เชื่อมต่อ,วางแผนแคมเปญ ไปสู่ผู้ใช้บริการเหล่านี้เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ อย่าลังเลที่จะเปิดประสบการณ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ไปกับเรา.

นปัจจุบัน เฟสบุ๊ค ถือว่าเป็นโซเชียล มีเดียที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ก็ว่าได้ โดยตัวเลขผู้ใช้งานทั่วโลกเมื่อเดือน กรกฏาคม ปี 2011 มีมากกว่า 800 ล้านคน ในส่วนของประเทศไทย เฟสบุ๊คถือว่ามีการเติบโตที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก.คุณสามารถติดต่อเพื่อนฝูง เล่มเกมส์ และกิจกรรมอื่นๆ เฟสบุ๊ค ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้เท่านั้น พลังของผู้บริโภคในเฟสบุ๊ค ถือเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้.ธุรกิจของคุณจะไปได้สวย หากมีการวางแผนและการจัดการที่ดีและถูกต้อง ทางเรามีความยินดีที่จะเสนอบริการการตลาดผ่านเฟสบุ๊คสำหรับธุรกิจของคุณ

ทวิตเตอร์ คือ โซเชียล เน็ตเวิร์กในรูปแบบการโพสข้อความสั้นๆ ที่เรียกว่า ไมโครบล็อกกิ้ง(Microblogging)โดยคุณสามารถส่งข้อความหรือประโยคจำนวน 140 ตัวอักษร หรือเรียกอีกอย่างว่า ทวีตในปัจจุบัน ทวิตเตอร์ ถือว่าเป็นโซเชียล มีเดียที่ได้รับความนิยม โดยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 300 ล้านคน.ภาคธุรกิจโดยรวมทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยใช้ทวิตเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์,โฆษณาแบรนด์สินค้าหรือบริการ ลูกค้าของคุณจะทราบว่ามีอะไรใหม่เพียงแค่ Follow คุณ! ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยทวิตเตอร์วันนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา.