ประโยชน์ของการออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า


การทำธุรกิจและการประสาสัมพันธ์ให้สินค้าและบริการของตนเป็นที่รู้จักมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ สำหรับการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างการออกบูธแสดงสินค้าที่ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง การออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธแสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด ผู้ประกอบหลายรายจึงใช้การออกบูธเป็นเครื่องมือทางการตลาด
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ด้วยการออกบูธ
1.การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ทำให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
2.เพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการ หากเจ้าของกิจการสามารถใช้การออกบูธแสดงสินค้าและบริการครั้งนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างยอดจำหน่ายต่อชั่วโมงให้ได้จำนวนสูงมาก ทำให้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
3.โอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า เพราะสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าหรือบริการต้นแบบที่แสดงถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโชว์ได้
4.โอกาสพบคู่ค้าทางธรุธกิจ ให้ผู้ประกอบการได้พบปะพูดคุยและทำสัญญาธุรกิจกับคู่ค้าได้โดยตรง ซึ่งโอกาสดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งหลายสามารถลดต้นทุนของตนเองลงได้อันเนื่องมาจากได้พบเจอกับเจ้าของปัจจัยการผลิตรายอื่นๆ
5.ผู้ประกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถแนะนำสินค้าและบริการกลับคืนสู่ทั้งลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต
6.ทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่แข่ง สามารถสำรวจตรวจสอบความก้าวหน้าของคู่แข่ง และสามารถสำรวจตลาดไปในตัวได้อีกด้วย
7.การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค ประกอบการจึงควรฉวยโอกาสนี้ไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการด้วยประการทั้งปวง แม้ไม่ได้ตัวเงินกลับมา อย่างน้อยก็ขอให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้าก็ยังดี
การไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างผลกำไรและความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนการขายของ แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่สามารถทำกำไรได้ดีในอนาคต